Higurashi no Naku Koro ni, Episode 26: Riteiku

>> September 26, 2006

Chapter Five: Reteiku (Retake) Arc: Tsumihoroboshi-hen (Atonement)

Read more...

Higurashi no Naku Koro ni, Episode 25: Chikyuu Shinryaku

>> September 19, 2006

Chapter Four: Chikyuu Shinryaku (Invasion of Earth) Arc: Tsumihoroboshi-hen (Atonement)

>> Next Episode Episode 26

Read more...

Higurashi no Naku Koro ni, Episode 24: Sanjūyon-gō Bunsho

>> September 12, 2006

Episode: Chapter Three: Sanjūyon-gō Bunsho (File No. 34) Arc: Tsumihoroboshi-hen (Atonement)

>> Next Episode Episode 25

Read more...

Higurashi no Naku Koro ni, Episode 23: Kaeru Tokoro

>> September 5, 2006

Episode: Chapter Two: Kaeru Tokoro (A Place to return to) Arc: Tsumihoroboshi-hen (Atonement)

>> Next Episode Episode 24

Read more...