Higurashi no Naku Koro ni Kai, Episode 04: Yotei Chōwa

>> July 27, 2007

Episode: Chapter Three: Yotei Chouwa (Pre-established Harmony) Arc: Yakusamashi-hen (Disaster Awakening)

Read more...

Higurashi no Naku Koro ni Kai, Episode 03: Muryoku

>> July 20, 2007

Episode: Chapter Two: Muryoku (Powerlessness) Arc: Yakusamashi-hen (Disaster Awakening)

Read more...

Higurashi no Naku Koro ni Kai, Episode 02: Onigokko

>> July 13, 2007

Episode: Chapter One: Onigokko (Tag) Arc: Yakusamashi-hen (Disaster Awakening)

Read more...

Higurashi no Naku Koro ni Kai, Episode 01: Saikai

>> July 6, 2007

Episode: Saikai (Reunion) Arc: No Arc

Read more...